Misstanke om barn som far illa

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga som har en svår socialsituation får vård och skydd. länk till barnahus

Anställda inom exempelvis skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvården m.fl är enligt lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen. Privatpersoner har mer ett moraliskt ansvar att anmäla. Där finns ingen skyldighet att anmäla.

Hur hanterar socialtjänsten en anmälan?

När anmälan har kommit till socialtjänsten kommer familjen att kontaktas av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan kommer att tas upp med familjen och ställning tas till om utredning behöver göras för att se om och hur socialtjänsten kan hjälpa barnet och familjen.

P.g.a. sekretess kan socialtjänsten inte informera anmälaren om vad som händer i familjen efter att anmälan gjorts, om inte familjen ger sin tillåtelse till detta.

Socialtjänsten är också skyldig att utreda en anonym anmälan.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Centrumhuset Vasagatan 14, Smedjebacken

Reception: 0240-66 03 35. Efter kontorstid; ring 112 och be om att bli kopplad till socialjouren i Dalarna.

Sidan senast uppdaterad: