Feriearbete

På denna sida hittar du aktuell information om årets feriearbeten, både för dig som ungdom och dig som företräder en verksamhet/förening. Längst ner på sidan hittar du vanliga frågor och svar. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta våra kommunvägledare på telefon 0240-66 00 00.

Information till ungdomar

Varmt välkommen till Smedjebackens kommun! Till dig som tackat ja till feriearbete påminner vi om att...

 • Blanketterna skickas hem till dig per post.

 • Anmäla ditt konto till Norrbärke sparbanks kontoregister för att få lönen utbetald på ditt konto. Läs mer på baksidan av tidrapporten eller under våra frågor och svar nedan.

 • I god tid före arbetsstart ta kontakt med din handledare för att stämma av tid och plats för första arbetsdagen.

Utdrag ur belasningsregistret och vaccinationsintyg

Enligt våra rutiner behöver du inom vissa verksamheter visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister eller ett vaccinationsintyg. Läs mer på sidan för frågor och svar nedan om det berör dig.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vår samlingssida för vanliga frågor och svar:

Information till verksamheter

Informationen nedan riktar sig till de verksamheter/föreningar som anmält platser till oss och ska ta emot feriearbetande ungdomar under sommaren 2022.

Riskbedömning

Inför mottagandet av feriearbetare ska en riskbedömning genomföras för att säkerställa att ni vidtagit nödvändiga åtgärder inför att ni ska ta emot en ungdom på er arbetsplats. Använd mallen nedanför, som ni sedan sparar på arbetsplatsen. Vid frågor eller behov av vägledning, kontakta personalavdelningen via kommunens växel (telefon 0240-660 000).

Ansvar

Den verksamhet/förening som tar emot feriearbetare ansvarar för att:

 • Signera och skicka in blanketten "Arbetsmiljöansvar" till kommunen.
 • Genomföra en riskbedömning.
 • Vara väl informerad om Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga i arbete Länk till annan webbplats..
 • Skapa ett schema med planerade arbetsuppgifter inför arbetsperioden (max 60 timmars arbete fördelat på en period om två veckor).
 • Stå för övriga kostnader som kan uppstå (ex. OB-tillägg vid helgarbete).
 • Ge introduktion på arbetsplatsen.
 • Ungdomarna har lämpliga arbetsuppgifter och inte utför arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra.
 • Ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande samt utan risker.
 • En handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen för att stötta ungdomen.
 • Inhämta kontaktuppgifter till närmast anhörig.
 • Vid behov tillhandahålla arbetskläder.
 • Vid behov av chefsstöd kontaktar personalavdelningen via kommunens växel.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vår samlingssida för vanliga frågor och svar:

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga, tveka inte på att kontakta våra kommunvägledare.

Medborgarservice

Kommunvägledare

Tfn: 0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: