Feriearbete

Sommaren 2023 erbjuder Smedjebackens kommun kommunala feriearbeten för ungdomar. På denna sida hittar du information, både riktat till dig som ungdom och till dig som företräder en verksamhet/förening. Välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned om du inte hittar det du söker.

Ansökan är nu öppen!

Välkommen med din ansökan senast söndag 26/3.

Ansök här: Feriearbete 2023 Länk till annan webbplats.

Vad är feriearbete?

Kommunala sommarjobb för ungdomar i grundskolans årskurs 9 (årskull 2007) eller gymnasiets år 1-2 (årskull 2005-2006). Syftet med feriearbete är att ge ungdomar en fot in på arbetsmarknaden och förberedelse inför arbetslivet.

Vem får ansöka år 2023?

Du som är folkbokförd (skriven på adress) i Smedjebackens kommun och född år 2005-2007.

När och hur kan ungdomar ansöka?

Mellan den 6-26 mars 2023 kan du ansöka om feriearbete under kommunens lediga jobb. Leta upp rekryteringsannonsen, läs informationen, klicka på ansök och fyll i dina uppgifter/önskemål.

Lön

Lönen för år 2023 är ännu inte fastställd. Timlönen år 2022 var:

 • 80 kr/timme (inkl. semesterersättning) för de yngre årskullarna
 • 98 kr/timme (inkl. semesterersättning) för den äldsta årskullen

Arbetstider

Den totala arbetstiden är 60 timmar inom en period på två veckor. Du anger i din ansökan vilken eller vilka perioder du önskar att arbeta.

 • Period 1: v. 24-25 (12-25 juni 2023)
 • Period 2: v. 26-27 (26 juni-9 juli 2023)
 • Period 3: v. 28-29 (10-23 juli 2023)
 • Period 4: v. 30-31 (24 juli-6 augusti 2023)

Arbetsområden

Feriearbeten delas in i olika arbetsområden (ex. äldreomsorg eller parkarbete). Du väljer i din ansökan inom vilka områden du helst vill arbeta. Ju fler områden du kan tänka dig, ju större är chansen att du får dina önskemål uppfyllda.

 • Förskola, fritidshem och fritidsgård
 • IT-center
 • Kommunutvecklare (arbete i projektform med tema kompetensförsörjning)
 • Kultur och turism
 • Kök
 • Park- och fastighetsarbete
 • Ryttarsällskapet (arbete med hästar)
 • Sommarkul (ungdomsledare för fritidsaktiviteter på Herosfältet)
 • Sommarläger Nyckelön (ungdomsledare på Bärke pastorats lägergård)
 • Äldreomsorgen

Viktiga datum

Vad

När

Ungdomar kan ansöka om feriearbete (se annons under lediga jobb).

6-26 mars

Verksamheter/föreningar som ska ta emot feriearbetande ungdomar deltar på en obligatorisk och digital handledarträff.

25 april kl. 14.00-16.00

Jobberbjudanden skickas till ungdomar via mejl.

Maj

Sista chansen för ungdomar som ska arbeta med/bland barn att beställa utdrag ur Polisens belastningsregister.

Maj

Sista dag för ungdomar att lämna in blanketten med vårdnadshavares samtycke till anställning.

31 maj

En utvärdering skickas till ungdomar och handledare via sms/mejl.

Augusti

Vanliga frågor och svar

Du hittar mer information om feriearbete bland våra samlade frågor och svar.

För verksamheter/föreningar

Under sommaren 2023 har verksamheter i Smedjebackens kommunkoncern och kommunens ideella föreningar möjlighet att ta emot feriearbetande ungdomar. Ni anmäler ert intresse genom att senast 19/2 registrera verksamhetens/föreningens platser (antal arbetstillfällen per period och arbetsuppgifter) i kommunens rekryteringssystem, Varbi.

Sent ute?

Har sista anmälningsdatum passerat? Ta kontakt med Madelene Sterner på personalavdelningen snarast möjligt för att undersöka möjligheterna till en sen anmälan.

Telefon: 0240-660 132
E-post: madelene.sterner@smedjebacken.se

Den verksamhet eller förening som tar emot feriearbetare ansvarar för att...

 • vara väl informerad om Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga i arbete Länk till annan webbplats..
 • genomföra en riskbedömning.
 • ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande utan risker.
 • delta på kommunens handledarträff den 25/5 kl. 14-16).
 • skapa ett schema med planerade arbetsuppgifter.
 • en handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen.
 • ge introduktion på arbetsplatsen.
 • inhämta kontaktuppgifter till närmast anhörig.
 • ungdomarna har lämpliga arbetsuppgifter och inte utför arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra.
 • vid behov tillhandahålla arbetskläder.
 • hjälpa ungdomarna fylla i sin tidrapport.
 • stå för ev. övriga kostnader som kan uppstå (ex. OB-tillägg vid helgarbete).
 • vid behov av stöd i personalfrågor kontakta personalavdelningen via kommunens växel.

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga, tveka inte på att kontakta våra kommunvägledare.

Medborgarservice

Kommunvägledare

Tfn: 0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: