Eldning utomhus, brandrisk och eldningsförbud

Varje dag uppdateras brandriskprognosen som visar hur stor eller liten risk det är för bränder i skog och mark. Du kan själv följa brandriskprognosen med eventuellt eldningsförbud här på webbplatsen.

I vanliga fall får du elda i din trädgård, på din mark, på arbetsplatsen, på offentlig grillplats och i naturen. Det finns dock gånger man inte får elda – exempelvis om eldningsförbud råder. Kontrollera därför alltid brandrisken och eventuella förbud innan du eldar utomhus.

Du ansvarar

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för säkerheten vid eldning, även om det inte råder eldningsförbud. Se till att alltid har vatten, krattor mm så du själv kan släcka om branden växer eller sprids på ett sätt som du inte har planerat. Undvika att elda ensam.

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud. Om du gör dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom oaktsamhet med eld, kan det innebära fängelse i högst två år. Brott mot eldningsförbud kan medföra bötesstraff.

Vad får jag göra om det råder eldningsförbud?

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Det är räddningstjänsten för Smedjebackens kommun som beslutar om eldningsförbud. Det kan innebära att det är lokala regler som gäller och skiljer sig åt mot andra kommuner och län.

Frågor och svar vid eldningsförbud

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?**


Ja

Nej

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**


Ja

Nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**


Ja

Nej

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?**


Ja

Nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?


Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?


Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?


Nej

Nej

Grillning på låga på

skogsfastighet/i skogen?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på fjället?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand.


Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på iordningställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) men saknar en bred markyta
med grus eller annat
icke brännbart material
runt grillplatsen, t ex i skogen eller närhet till terrängen där gnistor kan orsaka brand


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?


Ja (förutätter fastighetsägarens medgivande)

Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?


Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?


Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?


Nej

Nej

Använda elgrill?


Ja

Ja

Tända en cigarett?

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Använda levande ljus inomhus?


Ja

Ja

Använda levande ljus utomhus?


Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.


Elda i min badtunna?


Nej

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.


Använda fyrverkerier?


Nej

Nej


Utföra svetsning hemma?


Nej

Nej


Utföra heta arbeten yrkesmässigt, t ex. svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Använda metallkap eller metallslip?


Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.


*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärderoch förbud för att förebygga brand.** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

 

Sidan senast uppdaterad: