Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten jobbar med kommuninvånare som är utan arbete och i behov av stöd till egen och rätt försörjning. Målet är att rusta till anställningsbarhet. Detta sker genom självstärkande insatser utifrån livssituation och stöd för att söka aktivitets- eller sjukersättning där arbetsförmåga saknas.

jobb

Arbetsmarknadsenheten jobbar med kommuninvånare som är utan arbete och i behov av stöd till egen och rätt försörjning. Målet är att rusta till anställningsbarhet. Detta sker genom självstärkande insatser utifrån livssituation och stöd för att söka aktivitets- eller sjukersättning där arbetsförmåga saknas. Det handlar också om att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap och underlätta för kommuninvånare med utländsk bakgrund kan etablera sig i arbetslivet.

Vi samverkar med Individ- och familjeomsorgen, övriga kommunala avdelningar, Arbetsförmedlingen, En väg in Länk till annan webbplats., Rehabteamet Länk till annan webbplats., lokalt näringsliv, sociala företag och andra parter.

Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt med ett helhetsperspektiv och använder smarta verktyg som på ett enkelt sätt utforskar vilka livsområden som behöver prioriteras. Exempel på insatser:

  • Motivationsarbete
  • Personlig utveckling
  • Fysisk aktivitet
  • Social praktik/Arbetspraktik/språkpraktik

Enheten jobbar återkommande med omvärldsbevakning och utveckling av verksamheter som ska möta kompetensförsörjningsbehov.

Utöver det så förfogar vi över ett begränsat antal platser för arbete med anställningsstöd riktat till särskilda målgrupper.

KAA - Kommunernas aktivitetsansvar

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att följa upp alla ungdomar från 16 till 19 år som inte studerar på gymnasiet eller inte har fullföljd gymnasieutbildning.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som inte studerar för att stämma av den nuvarande situationen och erbjuda en individuell planering. I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivationen tillbaka till studier. Ibland händer saker i livet som gör att utbildningen måste vänta. Vi försöker då tillsammans med andra aktörer att hitta en meningsfull sysselsättning eller arbete. Om du vill boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Birger Touminen

Arbetsmarknadskonsulent

0240 - 66 01 41


Jerker Svensson

Arbetsmarknadskonsulent

0240 - 66 01 43


Annika Hildensjö

Arbetsmarknadssamordnare

0240 - 66 01 20


Mohammed Aden

Chef Arbetsmarknad och Integration

0240 - 66 00 88

Sidan senast uppdaterad: