Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Du som är medborgare i ett europeiskt land är också unionsmedborgare i EU. Vart femte år röstar EU:s medborgare fram vilka ledamöter som ska företräda dem i Europaparlamentet. Ta vara på din möjlighet att använda din röst för att forma den europeiska demokratins framtid genom att rösta i EU-valet den 9 juni.

Du kan rösta

 • på valdagen den 9 juni 2024
 • i förtid 22 maj–9 juni 2024
 • genom bud och ambulerande röstmottagare
 • från utlandet

Rösträtt i EU-valet

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen.

Du ska också vara något av följande:

 • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige nu eller tidigare
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och anmäld till röstlängden senast 10 maj 2024.

Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen. I början av 2024 skickade Valmyndigheten ett brev till alla EU-medborgare folkbokförda i Sverige om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden.

Läs mer valet på Valmyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj till och med den 9 juni.

Se alla lokaler där du kan förtidsrösta i EU-valetLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Det här behöver du för att förtidsrösta

Du behöver ha med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
 • Om du inte har ditt röstkort kan många lokaler med förtidsröstning skriva ut ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. Fråga kommunen du ska rösta i om du vill veta vilka lokaler som erbjuder den möjligheten.
 • Du kan också beställa ett dubblettröstkort från kommunen eller från Valmyndigheten från och med den 13 maj.

Förtidsrösningslokaler i Smedjebackens kommun:

Kommunhuset Smedjebacken
Vasagatan 17 Smedjebacken
Öppettider:
Onsdag 22 maj 10:00-17:00
Torsdag 23 maj 10:00-17:00
Fredag 24 maj 10:00-17:00
Lördag 25 maj 10:00-13:00
Söndag 26 maj 10:00-13:00
Måndag 27 maj 10:00-18:00
Tisdag 28 maj 10:00-18:00
Onsdag 29 maj 10:00-18:00
Torsdag 30 maj 10:00-18:00
Fredag 31 maj 10:00-17:00
Lördag 1 juni 10:00-13:00
Söndag 2 juni 10:00-13:00
Måndag 3 juni 10:00-18:00
Tisdag 4 juni 10:00-18:00
Onsdag 5 juni 10:00-18:00
Torsdag 6 juni 10:00-13:00
Fredag 7 juni 10:00-17:00
Lördag 8 juni 10:00-13:00

Biblioteket Smedjebacken
Söndag 9 juni 08:00-21:00

Folkets Hus Söderbärke
Parkvägen 10 Söderbärke
Öppettider
Onsdag 22 maj 14:00-18:00
Lördag 25 maj 10:00-13:00
Onsdag 29 maj 14:00-18:00
Lördag 01 juni 10:00-13:00
Onsdag 05 juni 14:00-18:00
Lördag 08 juni 10:00-13:00
Söndag 09 juni 08:00-21:00

Läs mer om förtidsröstning på Valmyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På valdagen kan du även rösta på nedanstående ställen. Ta med röstkort och legitimation.

Gubbo Folkets Hus

Söndag, 9 juni

10.00-12.00

Snöåns bystuga

Söndag, 9 juni

13.00-15.00

Malingsbo bygdegård

Söndag, 9 juni

14.00-16.00

På ditt röstkort står det i vilken vallokal du kan rösta och när vallokalen har öppet på valdagen den 9 juni. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Att tänka på:

 • Du behöver ha med dig en id-handling om du ska rösta i din vallokal.
 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.

Läs mer om att rösta i vallokal på Valmyndighetens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På valdagen kan du även rösta i nedanstående extra röstningslokaler. Det räknas som förtidsrösning och röstkort och legitimation måste tas med.

Malingsbo bygdegård

Söndag, 9 juni

14.00-16.00

Snöåns bystuga

Söndag, 9 juni

13.00-15.00

Gubbo Folkets Hus

Söndag, 9 juni

10.00-12.00

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler eller beställa direkt från Valmyndigheten. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Vittne
Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Vittnet ska vara närvarande när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intyga att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt.

Läs mer om budröstning på Valmyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. De ambulerande röstmottagarna har samma tystnadsplikt som röstmottagare i övriga röstnings- och vallokaler.

Du kan beställa tid för ambulerande röstmottagning från den 22 maj till telefon 0240-660101 eller e-post valnamden@smedjebacken.se

På Valmyndighetens sida hittar du information på olika språk.

The Swedish Election Authority website holds information regarding the election and the election process in multiple languages.

Other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: