Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en service som är gratis till kommunens invånare.

Konsument är du när du handlar tjänster och varor som privatperson av ett företag. Konsumentvägledaren lämnar inte råd om du som privatperson har handlat av en annan privatperson eller företag handlat av annat företag.

Som konsument kan du få hjälp med:

  • Råd och tips inför ett köp
  • Reklamationer - när du är missnöjd med en vara eller en tjänst
  • Konsumenträtt - upplysa om dina rättigheter som konsument
  • Produktsäkerhet m m

Förutom att hjälpa till i konsumentfrågor arbetar Konsumentvägledaren arbetar också med att:

  • På uppdrag av Konsumentverket bevaka och undersöka den lokala marknaden.
  • Ge information till, och samarbeta med företag, andra förvaltningar och organisationer i samhället.

För information om dina rättigheter som konsument går det även bra att besöka Hallå konsument på www.hallakonsument.se. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: