Återvinningsstationer

FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, är samordningsentreprenör och därmed verksamhetsutövare för återvinningsstationerna.

Miljö- och byggkontoret har tillsynsansvaret över återvinningsstationerna och vill gärna få veta om tömning och städning inte sköts på ett bra sätt.

Anmälan till FTI

Den som upptäcker att det ser skräpigt ut eller att containrarna är överfulla kan också själv ringa till FTI eller anmäla det direkt på FTIs hemsida.

Sidan senast uppdaterad: