Återvinningsstationer

WBAB är verksamhetsutövare för återvinningsstationerna.

Miljö- och byggkontoret har tillsynsansvaret över återvinningsstationerna och vill gärna få veta om tömning och städning inte sköts på ett bra sätt.

Anmälan till WBAB

Den som upptäcker att det ser skräpigt ut eller att containrarna är överfulla kan också själv ringa till WBAB eller anmäla via sopor.nu, se länk här nedanför.

Sidan senast uppdaterad: