Suomen kielen hallintoalue
Finskt förvaltningsområde

 

Smedjebackens kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2015, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

I Smedjebackens kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 15 % invånare med finsk bakgrund.

Neuvonpito/Samråd

Det finns en samrådsgrupp som sammanträder regelbundet, 4 ggr/år, för att diskutera och förbättra kommunens finskspråkiga service. Samrådsgruppen består av representanter för finskspråkig föreningsverksamhet och finska församlingskretsen inom Svenska kyrkan.
Finskspråkig stödperson för äldre och omsorgschefen ingår i samrådsgruppen och deltar oftast på samrådsmötena. Kommunalrådet Fredrik Rönning är ordförande och samordnaren för finskt förvaltningsområde är sekreterare. Samrådsgruppen har förstärkts fr o m hösten 2021 med en finsktalande kommunvägledare.

Valtiontuki/Statsbidrag

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Smedjebackens kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd samt särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska. Sveriges nationella minoriteter är: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

TERVETULOA MUKAAN!
SUOMENKIELINEN LUKUPIIRI - KEVÄT 2022

Ensimmäinen tapaaminen tiistaina
1. helmikuuta klo. 14.00-15.30
Teema: Runoja eri ikäisille!

Werner Aspenströmkirjastolla
Malmgatan 4, Smedjebacken

Flyer för Finsk bokcirkel 1 februari 2022

Ensimmäinen lukupiiri 2022

Kontakt

Anne Seppänen

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija/samordnare

0240-66 02 83


Marita Karjalainen

Suomenkielinen tukihenkilö/finskspråkig stödperson

0240-66 00 29

Sidan senast uppdaterad: