Adress- och lägenhetsregistret

Samtliga fastigheter ska ha unika belägenhetsadresser som kommunen fastställer. En belägenhetsadress ska finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Den unika adressen är till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola, barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera) taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

lägenhetshus

Lägenhetsregistret

Enligt lag ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i det nationella lägenhetsregistret. Om det finns fler än en lägenhet per entré ska de särskiljas med lägenhetsnummer.

Lägenhetsregistrets användning

Syftet med registret är att Statistiska centralbyrån enkelt ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik, som senare kan ligga till grund för samhällsplanering och forskning. Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostäder, uppgifter om lägenhetsnummer, area, antal rum och kökstyp. Rapporteringen ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov.

Fastighetsägarens skyldighet

Ägare av flerbostadshus och småhus är skyldiga att lämna uppgifter till kommunen.
Till kommunen ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning
  • sammanslagning

Uppgifterna ska lämnas till kommunen senast en månad efter färdigställandet.

Miljö- och byggkontoret ansvarar för ajourhållningen av lägenhetsregistret i Smedjebackens kommun.

Standard för lägenhetsnumrering

Lantmäteriet har tagit fram en särskild standard för lägenhetsnumrering, med hjälp av den ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnumrering till kommunen.

Utan anmälan kan inte hyresgästen folkbokföras i lägenheten

Folkbokföringen sköts av Skatteverket som folkbokför på fastighet, adress och det fyrsiffriga lägenhetsnumret. Därför är folkbokföring inte möjlig där det saknas lägenhetsnummer. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret.

Läs mer på Lägenhetsregistret | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Flytta eller byta adress

Från och med 1 januari 2016 ska du som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan - Flyttning inom Sverige | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.

Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos adressändring.se

Så adressändrar du vid flytt - Adressändring (adressandring.se) Länk till annan webbplats.

Länk till blankett - Ajourhållning av lägenhetsregistret 330600v11.pub (smedjebacken.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: