Avgifter hemsjukvård och hjälpmedel hemsjukvård och hjälpmedel

Från och med januari 2013 har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvården, vilket regleras i 12 kap. hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Avgifter för hemsjukvård är beslutade i omsorgsnämnden.

Avgift besök hälso-och sjukvård

Konsultation vid sjukvårdande behandling är avgiftsfri.
Hembesök för barn och ungdomar under 20 år är avgiftsfria.
För personer 20 år och äldre är avgift för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 200 kr.

För tidssamordnade besök, exempelvis med läkare, är avgiften 200 kr.

Vid uteblivet eller sent avbokat besök debiteras 300 kr + 50 kr i faktureringsavgift.

Vid flera behandlingar under samma dag debiteras enbart ett besök och endast en avgift tas ut då flera personer i samma familj får vård i hemmet under samma tillfälle.

Avgift för hälso-och sjukvård, där avgifter för hjälpmedel ej ingår, kan högst bli 600 kr per månad.

Avgift hjälpmedel

Utprovning av hjälpmedel är avgiftsfritt för barn och ungdomar under 20 år.

För personer 20 år och äldre är avgiften för utprovning av hjälpmedel 200 kr per hjälpmedel.

Sidan senast uppdaterad: