Avustushakemus

Sosiaalipalvelulain mukaan kunnalla on vastuu helpottaa ikäihmisten ja toimintarajoitteisten asumista kotona. Kotipalvelun tavoitteena on, että voit asua kotiympäristössäsi ja elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Sosiaalipalvelulain 4 luvun 1 § mukaan sillä, joka ei pysty itse tyydyttämään tarpeitaan tai saada niitä tyydytettyä muulla tavalla, on oikeus saada apua toimeentuloonsa ja elämiseensä muutoin. Yksilölle on avustuksen avulla varmistettava kohtuullinen elintaso. Avustus on muotoiltava siten, että se vahvistaa mahdollisuuksiasi elää itsenäistä elämää.

Elämisellä muutoin tarkoitetaan esimerkiksi:

  • Kotipalvelutoimenpiteet koskien henkilökohtaista hoivaa ja palveluja
  • Päivätoiminta
  • Askartelu/asumistuki henkilöille, joilla on psyykkinen toimintarajoite
  • Ruokatoimitukset
  • Turvahälytin
  • Lyhytaikaispaikat
  • Erityisasunto Toimenpidehakemukset

Halutessasi hakea toimenpiteittä sinun on otettava yhteys hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijään, joka selvittää avuntarpeen ja tekee päätöksen asiassa.

Sähköiset palvelut ja lomakkeet Linkki toiselle sivustolle.

Hakemuksestasi tehdään yksilökohtainen arvio. Apu, johon sinulla on oikeus, riippuu tarpeistasi ja siitä mitä kykenet itse tekemään tai voidaanko tarve tyydyttää muulla tavoin. Päätös on aikarajoitteinen. Ellei hakemustasi hyväksytä, saat tiedon siitä ja sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito

Koko vanhustenhoivahenkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät saa kertoa yksilön henkilökohtaisista olosuhteista ulkopuolisille.

Sidan senast uppdaterad: