Kansalaisaloitteet

Sillä, joka on kirjoilla Smedjebackenin kunnassa on mahdollisuus jättää kansalaisaloite kunnanvaltuustolle.

Kansalaisaloitteet merkitsevät lisämahdollisuutta osallistua paikalliseen demokratiaan.

Kansalaisaloitteen on oltava kirjallinen ja yhden tai useamman henkilön allekirjoittama. Nimenselvennykset, osoitteet ja puhelinnumerot on liitettävä mukaan.

yhdistykset, yhteisöt ja erilaiset organisaatiot eivät saa tehdä kansalaisaloitteita.

Kansalaisaloitteen on oltava asiasta, joka liittyy kunnan toimintaan ja siitä, mistä kunta vastaa. Kansalaisaloite ei saa olla rasistinen, epädemokraattinen tai ristiriidassa lain tai muun asetuksen kanssa. Se ei myöskään saa koskea henkilöasiaa tai viranomaisen toimintaa yksilöä kohtaan (esimerkiksi rakennuslupaa tai sosiaaliavustusta).

Kansalaisaloitteen on sisällettävä korrekti ehdotus, johon kunnanvaltuuston tulee ottaa kantaa. Samassa kansalaisaloitteessa ei saa ottaa esille useita aiheita. Voit kuitenkin jättää useita ehdotuksia.

Kansalaisaloite pannan vireille, kun se jätetään joko kunnan kansliaan tai suoraan kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kunnanvaltuusto voi tietyissä tapauksissa siirtää asian hallitukselle tai lautakunnalle päätettäväksi. Aloitteen tekijälle on siinä tapauksessa ilmoitettava, mikä lautakunta käsittelee asiaa jatkossa.

Jos kunnanvaltuusto on luovuttanut asian lautakunnalle, seuraavat käsittelyä valtuustossa koskevat määräykset eivät ole voimassa.

Kansalaisaloite on valmisteltava niin, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen vuoden sisällä siitä, kun aloite tehtiin. Kun kansalaisaloite on valmisteltu valmiiksi ja päätös tehdään, aloitteen tekijää on informoitava tästä.

Kunnanhallituksen on tilitettävä kaksi kertaa vuodessa kansalaisaloitteet, joita ei ole valmisteltu valmiiksi. Tilitys on tehtävä valtuuston varsinaisissa kokouksissa huhtikuussa ja lokakuussa.

Jos haluat tehdä kansalaisaloitteen voit lähettää/toimittaa sen seuraavaan paikkaan:

Smedjebackens kommun, kansliavdelningen, 777 81 Smedjebacken
Kommunhuset, Vasagatan 17 i Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: