Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utreder och genomför besluten åt nämnderna. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.