Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad då du inte kan ta dig till din vårdcentral.

hemsjukvården behandlar

Ansvaret gäller:

 • För sjuksköterska: hela dygnet, årets alla dagar, arbetsterapeut och sjukgymnaster arbetar dagtid må-fr
 • Både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Person som är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan
 • Alla personer, oavsett ålder och sjukdom

Vad betyder det?

Om du inte kan ta dig till din vårdcentral kan du få hjälp av kommunens hemsjukvård. Då kontaktar du din vårdcentral och de informerar kommunens hemsjukvård för ett hembesök och bedömning.
Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också dina närstående deltar.Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vården och vilka insatser som ska göras.

Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till din vårdcentral, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan tex. vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicinering

I hemsjukvården arbetar sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska.

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • Planerade och mer tillfälliga hembesök
 • Rehabilitering i hemmet
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
 • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Landstinget ansvarar för:

 • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården

Kontakt

Hemsjukvården

0240-66 88 50


Hemsjukvården sjukgymnast

0240-66 03 08

0240-66 03 45


Arbetsterapeut SÄBO, ordinärt boende samt LSS

0240-66 00 42

Sidan senast uppdaterad: