Översiktliga planer

För att kommunen i stort ska kunna utvecklas i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Smedjebackens kommuns översiktsplan antogs 2018.

Översiktsbild Smedjebacken

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Den är vägledande, men inte bindande för myndigheter och enskilda.

Sidan senast uppdaterad: