Larmstatistik

Händelser/Larm 2021

Antal

Automatlarm

13

Brand i byggnad (inkl. röklukt)

5

Soteld

1

Brand ute (inkl. containerbrand)

1

Bilbrand

2

Drunkningstillbud

1

Trafikolycka fordon (inkl. båt)

7

Olycka/utsläpp farligt ämne

2

Befälslarm


Bärhjälp

4

IVPA

12

Övriga larm

1Summa larm:

49


Händelser/Larm 2020

Antal

Automatlarm

53

Brand i byggnad

13

Soteld

2

Brand ute (Inkl container)

32

Bilbrand

4

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka-motorfordon (inkl.båt)

21

Olycka farligt ämne

9

Befälslarm


Bärhjälp

9

IVPA

27

Övriga

18Summa:

190


Sidan senast uppdaterad: