Konsthallen Meken

MEKEN - konsthall och kulturhus, en mötesplats i Smedjebacken. Här arrangeras utställningar, konserter, workshops och andra upplevelser i samarbete med föreningar, studieförbund och entreprenörer.

Utställning i Meken. En konsthall, kulturhus och mötesplats. Foto: U Hellman

Konsthallen MEKEN är en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken. Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer.

Utöver utställningar arbetar konsthallen bland annat med pedagogisk verksamhet som olika workshops under skollov och Skapande skola-projekt under terminerna.

Ett stort hjärtligt tack till alla er som har besökt utställningar och program på Konsthallen Meken under 2021.

I och med nedplockningen av Jessica Fleetwoods utställning så går vi in i en planeringsfas inför verksamhetsåret 2022.

» Konstprojektet "Hur mår du?" i samarbete med konstnären IRYNA HAUSKA och Västerbergslagens Kulturskola.
» Det nomadiska, tematiska, nordiska och interregionala residensprojektet Falnande språk - ur Finnskogen.
» Konstkollot för barn från 9 år
» Utställning med 2021 års Ahlbäckpristagare Ulrika Linder.

**********************************

Ett par olika arrangemang kommer att äga rum på Meken under november och december, men ansvariga för dessa är bl.a. Näringslivsenheten, Smedjebackens kommun och OVAKO Bar AB.

Vi puffar för julkonserten That's Christmas to us! i Meken torsdagen den 9 december 2021
kl. 18:00 och 20:00 med Elin Hällman på fiol och sångarna Camilla Last, Thomas Björnhager, Christine Fredriksson, Helena Haga, Peter Östlund, Anton Åberg och Michelle Berglind.
Biljetter 125 kr+förköpsavg. via billetto.se


Kontakt

Konsthallen Meken

Kyrkogatan 12 Smedjebacken

0240-66 88 85

0240-66 88 87

Sidan senast uppdaterad: