Konsthallen Meken

MEKEN - konsthall och kulturhus, en mötesplats i Smedjebacken. Här arrangeras utställningar, konserter, workshops och andra upplevelser i samarbete med föreningar, studieförbund och entreprenörer.

Utställning i Meken. En konsthall, kulturhus och mötesplats. Foto: U Hellman

Konsthallen MEKEN är en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken. Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer.

Utöver utställningar arbetar konsthallen bland annat med pedagogisk verksamhet som olika workshops under skollov och Skapande skola-projekt under terminerna.

SOLONGKONST i Konsthallen MEKEN
fredag den 29 oktober 2021
En kväll att mötas runt konsten, samtalet och musiken. Fri entré.
Café och utställning från kl. 17.00. Program kl. 18.00-ca. 20.00

ATT HITTA SITT KONSTNÄRLIGA SPRÅK

ORDEN STÅR TYSTA. PÅ RAD.
När orden blir bild och bilden tar ton - vad gör du då?
Lina Nordenström, bildkonstnär, framför texter och berättar.

Det trasslade till sig på vägen av Lina Nordenström
Lina Nordenström i GG-verkstan, Uttersberg

MELANKOLI STIGNA UR DEN TYSTA MOSSAN... svenska och irländska visor

Leif Åke Wiklund, gitarrist

Leif Åke Wiklund, gitarr & Maria Keohane, sång

Maria Keohane, sångerska

KVINNOR I VERKSTADSINDUSTRIN
- utställning av 2020 års Ahlbäckpristagare Jessica Fleetwood

Utställningen pågår t o m 31 oktober. Öppet 28/10 kl. 12-17, 29/10 kl. 12-ca. 20, 30-31/10 kl. 12-15

Jessica Fleetwoods verk i Konsthallen MEKEN

I samarbete med Bild och Form Dalarna och Konst i Dalarna (KiD).
Kontakt: Anne Seppänen, kulturchef, 0240-660 283

Kontakt

Konsthallen Meken

Kyrkogatan 12 Smedjebacken

0240-66 88 85

0240-66 88 87

Sidan senast uppdaterad: