Återvinningscentraler

WBAB (WessmanBarken Vatten & Återvinning AB) är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Smedjebacken och Ludvika kommuner.

Nytäppans återvinningscentral

Återvinningscentraler Nytäppan och Nors

I Smedjebacken finns återvinningscentralen Nytäppan och i Söderbärke Nors. Du kan lämna grovsopor, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera på återvinningscentralerna.

Nytäppans öppettider och Nors öppettider finns på WBAB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: