Konst Runt Barken 2024

Artbox

Kepsar designade under ett Skapande skola projekt av kommunens elever som då gick i åk 5. I projektet arbetade eleverna tillsammans med konstnären Saadia Hussain, förra årets utställare på Konsthallen MEKEN, Anna Cari Jadling-Ohlsson och Hilda Lindström.

Var och en utarbetade och genomförde en egen formgivning som sedan fotograferades för att visas i kommunens Artbox. Originalen behöll formgivarna själva. Artboxar finns som visningsyta i de offentliga rummet i flera kommuner i Dalarna och var en del av Region Dalarnas projekt Anoda och arbetet med "Ung Konst Dalarna".

Sidan senast uppdaterad: