Kommun och politik

Publicerad den

Dags att ansökan om stipendiefonder 2024

Ansökan om bidrag från familje- och utbildningsförvaltningens förvaltade stipendiefonder ska vara inkomna till Smedjebackens kommun senast den
15 februari 2024.

Barken

Endast sökande som uppfyller kriterierna för stipendiefonden kan godkännas.

 1. Otto Hedströms stipendiefond
  ”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker."

  När skolklasser i kommunen söker pengar, finns en speciell blankett att fylla i.
  Länk till ifyllningsbar blankett. Word, 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Länk till blankett för utskrift. Word, 13.9 kB.

  För sökanden som avslutat sina grundskolestudier och fortsatt studera på gymnasium, högskola eller annan utbildning gäller att ansökan styrks med beytgskopia på avslutade grundskolestudier i Smedjebackens kommun. Ansökan görs i personligt brev.


Ansökan ska vara inkommen till Smedjebackens kommun, Familje- och utbildningsförvaltningen,
777 81 Smedjebacken senast 15 februari 2024.

Sidan senast uppdaterad: