Kommun och politik

Publicerad den

Återkoppling av fredagens händelse på Bergaskolan

I Smedjebackens kommun är det vår högsta prioritet att alltid finnas där för våra medborgare, att vara en kommun för alla. Vi strävar efter öppen och tydlig kommunikation, särskilt i tider av osäkerhet. Det är därför vi vill förmedla hur vi arbetar när händelser inträffar.

När en situation uppstår, följer vi strikt våra rutiner för att hantera hot och våld. Detta kan innefatta inrymning. Vi ser alltid till att alla är säkra och trygga samt kontaktar nödtjänster. Vi vill försäkra er om att dessa åtgärder tas för att skydda alla inblandade. Under dessa situationer prioriterar vi att skapa en trygg och säker miljö.

Angående fredagens händelse på Bergaskolan. Personalen agerade omgående för att hjälpa den skadade och skydda övriga elever. Ambulans och polis larmades och var snabbt på plats. Polisen säkrade området. För att det skulle gå lättare behövde alla elever och personal inrymmas för att vara i säkerhet och inte störa utredningsarbetet. När området var säkrat behövde Polisen på plats jobba med utredningsarbete: ta vittnesuppgifter, fotografera, säkra bevis, flyga med drönare som dokumenterade hur hela området ser ut. Det här var anledningen till att man fick vänta inne ganska länge. För att säkerställa vuxenstöd till eleverna beslutades det att skoldagen skulle pågå som vanligt men avslutas något tidigare för att möjliggöra samtal med elevhälsans resurser. Skolsköterskor och kuratorer fanns på plats för att skapa trygghet på skolan.

Kommunens övergripande krisledning aktiverades tidigt för att stötta skolan i arbetet, samordna insatser och information. Arbetet med att skapa trygghet är i fokus. I helgen har därför exempelvis biblioteket, fritidsgårdarna, nattvandrarna och kyrkan haft öppet. Elevhälsan kommer att finnas på Bergaskolan hela kommande vecka och för den som behöver finns företagshälsovården som stöd.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla i kommunkoncernen och civilsamhället som hjälpt till under den här händelsen.

Hälsningar från kommunchefen och kommunchefensledningsgrupp

Sidan senast uppdaterad: