Omsorg och stöd

Publicerad den

Hur får vi vatten när det blir en större vattenläcka?

Det var fredagens övning när vattnet kopplade bort i kommunhuset Smedjebacken. Ett 15-tal personer träffades under några timmar i fredags och övade tillsammans att koppla in nödvatten(dricksvatten) i kommunhuset.

Deltagare vid utbildning för nödvatten, FRG Falun, Falu kommun, Smedjebackens kommunFörstora bilden

Under några timmar kopplades dricksvattnet bort från vattenledningen i kommunhuset och in kopplades dricksvatten via en vattentank, så kallat nödvatten. Vattentanken är till för att leverera dricksvatten om det blir en större vattenläcka

Personal från WBAB, kommunen och FRG Frivilliga resursgruppen fick en genomgång av Falukommuns beredskapssamordnare och Faluns FRG hur rengöring, inkoppling med mera kan gå till. Efter genomgången det var det dags att koppla in vattnet via tanken och allt gick enligt plan och vatten kunde levereras som det skulle in i huset och ut i vattenkranarna.

Det var trygghetschef, beredskapssamordnare, räddningstjänst, WBAB och FRG (Frivilliga resursgruppen) samt inbjuden personal från Falukommun och deras FRG-personal som samlades och övade tillsammans.

Detta är ett led i att öka kontinuitetsförmågan i kommunen vid strömavbrott och att kunna leverera dricksvatten till samhällsviktig verksamhet.

En intressant och givande dag med erfarenhetsutbyte och dialog som gav många fina tankar att ta med sig och jobba vidare med, kunde alla konstatera.

Tommy från Falu kommun informerar om hur vatten kopplas in. 
Inkoppling av vattentank
Vatten hämtas vid vattenkiosken på Frejgatan
Lasse B, Lasse A och Camilla från FRG Smedjebacken
Vattenslang kopplas in i vattentanken
Här fylls vatten på in i vattenbehållaren, Camilla och Lasse övervakar, 
FRG Falun berättar vad som sker. 
Lastbil med vattentanken står uppställd och kan leverera färskt vatten till vattentank inne i huset. 

Sidan senast uppdaterad: