Barn och utbildning

Publicerad den

Smedjebackens högstadieelever och machokulturen

Onsdagen den 20 mars bjöd kommunen in elever i årskurs 7–9 på Berga- och Kyrkskolan för att lyssna på en föreläsning av Emil Hägg om Machokultur.

Emil Hägg delade med sig av sina egna erfarenheter av att ha levt i machokulturer som ledde honom in i kriminalitet och hur det påverkade den psykiska hälsan. Emil är utbildad socialpedagog och arbetar idag inom skola och förändringsarbete.

Föreläsningen ingår som en del i kommunens brottsförebyggande arbete för barn/unga. Ungdomarna fick även ta del av informationsbroschyren ”Gängsnacket”-barndom utan brott.

-Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället. Guiden är framtagen av Länsstyrelserna och Polisen och finns på flera språk.

I april kommer även föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn/unga få ta del av kommunens brottsförebyggande arbete och samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, fritidsgårdar och andra samhällsaktörer.

Gängsnack – för dig som möter barn och ungdomar

Hur upptäcker man att barn och ungdomar dras in i kriminella gäng? Informationsbroschyren "Gängsnacket" ger tips och råd.

Länsstyrelserna och Polismyndigheten har tagit fram informationsbroschyren "Gängsnacket – en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna". Syftet är att ge vårdnadshavare, skolpersonal, fältassistenter, fritidsgårdspersonal och andra vuxna som möter barn och ungdomar, information om hur barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng.

För personer som i sin yrkesroll möter barn och ungdomar, finns även en kompletterande handledning som stöd och fördjupning.

Broschyren finns på nio språk

Förutom att broschyren finns på svenska har den översatts till nio andra språk: Engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska.

LADDA NER OCH LÄS MER OM "GÄNGSNACKET"

Gängsnacket | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: