Boende och miljö

Publicerad den

Valborgsmässoeld och trädgårdsavfall

Naturvårdsverket har informerat om det nya direktivet från EU. Miljö och byggavdelningen arbetar med att tolka den nya lagstifttningen och tillsvidare bedömer vi att ingen dispens behöver sökas hos miljö- och bygg för majbrasa.

Valborgsmässoeld Foto: Mostphotos

Valborgsmässoeldar

Precis som tidigare ska anmälan ske till Räddningstjänsten med plats, datum, tid och kontaktuppgifter till ansvarig.

Anmälan till räddningstjänsten Länk till annan webbplats.

Mer att tänka på:

  • Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst ska ske hos polisen
  • Markägaren ska ge tillstånd
  • Kontrollera om det råder eldningsförbud
  • Kvistar och grenar som inte kan komposteras får eldas
  • Bygg upp brasan så sent som möjligt för att undvika att djur vistas eller bygger bo i rishögen

Elda trädgårdsavfall

Avfallsföreskrifterna i kommunen gäller och i första hand ska trädgårdsavfallet komposteras på den egna tomten eller lämnas till återvinningscentralen. Det är tillåtet att elda sitt eget trädgårdsavfall på den egna tomten om det inte strider mot eldningsförbud eller annan författning.

Avfallsföreskrift §34
Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Trädgårdsavfall som uppkommer vid skötsel av tomtmark till en- och tvåfamiljshus och som inte komposteras får lämnas till återvinningscentral.

Sidan senast uppdaterad: