Boende och miljö

Publicerad den

Förlängda handläggningstider gällande mät- och kartuppdrag

Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnande av information vilket medför att det kan bli förlängda handläggningstider hos Miljö- och byggavdelningen.

Miljö- och bygg behöver göra manuella beställningar till Lantmäteriet och detta tar tid. Lantmäteriet arbetar intensivt med att hantera konsekvenserna och hitta lösningar för att tillmötesgå samhällets behov av information.

Vi önskar därför att medborgare är ute i god tid och beställer kart- och mätuppdrag.

Sidan senast uppdaterad: